ХӨ07101 Үүлэн бор

Сүхбаатарын аялгуу Үүлэн бор хөгжимйг сонсож тэгш хэмнэлтэй,хөнгөн тэмүүлэлтэй,татлагын хэв маягыг сонсох

Танилцуулга бичих

Танилцуулга уншиж сэдэв гол санааг ойлгож, дуурайн бичих