Орос хэлний багш Б.Ажрахгүй

Орос хэлний "Зайка" клуб

Энэхүү клуб нь орос үлгэрээр дамжуулан сурагчдын орос хэл сурах эрмэлзэл, оросоор ярих чадварыг сайжруулах зорилготой. Зайка клуб нь 7-8 дугаар ангийн сурагчдаас бүрдсэн 15 гишүүнтэй.